©2014-2020, SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 6, Đường Bạch Đằng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.866385, Fax: 02193.867254
Email: stchagiang@mof.gov.vn